Selecteer een pagina

Complexiteit in Controle!

Het ICT landschap van de meeste bedrijven is een complex geheel van techniek, personeel, governance en contracten. Met de komst van de cloud en de consumerisation is dit geheel alleen maar ingewikkelder geworden. Als ICT niet snel genoeg reageert, dan koopt de klant (de business) toch zelf ff snel een appje voor de benodigde functionaliteit. Veel ICT afdelingen zijn het overzicht kwijt en weten niet meer hoe ze in controle kunnen komen. Meer personeel op de ICT afdeling is een oplossing die vaak ingezet wordt. Echter personeel wordt schaarser en duurder. Qindro ICT Regie biedt de oplossing.

Lean, Overzicht & Focus

De tijd waarin je alles kunt doen is al lang voorbij. Er komt zoveel op je af en de omgeving veranderd zo snel dat iedereen op zoek is naar manieren om in controle te blijven.
Daarvoor heeft U Focus nodig en moet U bewuste keuzes maken en dat lukt alleen met overzicht over het totale ICT-ecosysteem.

Wat levert het op;
1. Minder zorgen, meer grip
2. Betere afstemming met de ICT-klant
3. Lagere kosten
4. Momentum

Hoe werkt dat dan?

Onze regie dienst is opgebouwd uit 3 bouwstenen;

Governance

met als doel “in controle zijn”

Architectuur

met als doel “overzicht te hebben”

Delivery

met als doel “gerichte daadkracht”

Meer over Governance

Om effectief en efficiënt samen te werken heb je een set aan basis afspraken nodig. Iedereen die te maken krijgt met ICT krijgt zo duidelijkheid en eenduidigheid over de spelregels die noodzakelijk zijn om als organisatie een betere propositie in de markt te kunnen doen via de inzet van ICT. Die afspraken moeten in samenspel worden opgesteld en nageleefd. In tegenstelling tot de beleving van de meeste ICT klanten, zijn deze afspraken er om zaken gemakkelijker te maken.

Meer over Architectuur

Net als in de bouw is het product van de Architect een design en een bouwtekening. Dit zorgt ervoor dat iedereen begrijpt wat er gebouwd is, gebouwd wordt en hoe de verschillende elementen in elkaar moeten passen. Hierbij is het doel om zoveel mogelijk standaardcomponenten te gebruiken. De Architect verbindt de business wensen, met de technologische mogelijkheden van ICT.

Meer over Delivery

Beheert de totale ICT huishouding, stemt deze af op de wensen van de gebruikers en beheert het huishoudgeld. Dat betekent dat de regiefunctie een keuze moet maken tussen daadwerkelijke uitvoering van activiteiten (installatie van pakketten, ontwikkelen van maatwerk, beheer van ICT-bouwstenen, helpdesk) in eigen huis of uitbesteding. Uiteraard wordt deze keuze gemaakt op basis van de eisen die het lijnmanagement stelt.

We komen RPA graag toelichten!

Binnen 48 uur nemen we contact met je op om een afspraak te maken.

We hebben je verzoek ontvangen!

We komen RPA graag toelichten!

Binnen 48 uur nemen we contact met je op om een afspraak te maken.

We hebben je verzoek ontvangen!

We komen RPA graag toelichten!

Binnen 48 uur nemen we contact met je op om een afspraak te maken.

We hebben je verzoek ontvangen!

Share This